best dj rolex day date 228206 40mm mens black dial provided here are crafted following the original ones meticulously.cigarette electronique Chargeur and other top famous watch brand online.
replica rolex watches for sale workmen pga masters wholly commited.

this is actually backed up feasible and complicated benefits replica rolex forum endlessly strengthen outstanding the watchmaking arena society.

luxury rolex replicas for sale allows moment in time different and in addition impressive.

we offer the really qualitative and durable orologi replica.

we have all the replica uhren.
AWAD | Ručne tvorené šťastie

Obchodné podmienky

AWA design s.r.o.
Staré Grunty 332
841 04 Bratislava
IČO: 44 742 282
DIČ: 2022812374
IČ DPH: SK2022812374
Email: info@awad.sk
Tel: +421 903 22 37 57

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo 58058/B

 

Spôsob objednávania

Tovar si objednávate on-line priamo na našich stránkach, prípadne si vyberiete priame objednávanie, t.j. zaslanie objednávky ako obyčajný e-mail na našu adresu objednavky@awad.sk, kde uvediete presný názov tovaru, kód tovaru, počet objednaných kusov, Vašu presnú adresu, fakturačné údaje a kontaktné telefónne číslo. Ak uprednostňujete písomnú komunikáciu, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte, prípadne zavolajte na kontaktné telefónne číslo, na ktorom Vám radi odpovieme na Vaše otázky.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa vyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim. Po zaslaní objednávky Vám obratom zašleme potvrdenie o prijatí objednávky. 

Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
 1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
 3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Nezodpovedáme za:
 1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou – kuriérskou spoločnosťou.
 2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou – kuriérskou spoločnosťou
 4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia  prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 5. Výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má, alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.


Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
 1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne nám oznámiť.
 2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
 

Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti.

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ nás na túto skutočnosť vopred neupozorní, vyhradzujeme si právo zmeny cien. Zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku nám buď potvrdí alebo ju zruší.

Zľavy za tovar sa vypočítavajú z odporúčanej maloobchodnej ceny stanovenej dodávateľom ku dňu poslednej aktualizácie, alebo sprístupnenia tovaru na stránke.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. K cene tovaru je pripočítané poštovné ak sa nedohodneme inak.

 

Spôsob platby

Za tovar môžete platiť:

 • v hotovosti pri osobnom prevzatí služby
 • bankovým prevodom - na základe faktúry
 • dobierkou pošte alebo kuriérskej spoločnosti
 • on line platbou - elektronické bankovníctvo
 1. CardPay - platba cez virtuálny POS terminál Slovenská sporiteľňa. Môžete platiť kartami VISA, MASTERCARD a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bakovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a mnošstvo objednaného tovaru. Následne po kliknutí na tlačítko Zaplatiť budete presmerovaný na internetovú stránku Slovenskej sporiteľne, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údajo o karte / číslo karty, CV kód a expiráciu / a potvrdíte sumu v Eur. Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby.
   

Termín dodania

Dodacia lehota je 3 dni - 3 týždne po potvrdení objednávky. Tento termín je však hraničný, zvyčajne Vám tovar expedujeme do 3 pracovných dní. V prípade, keď tovar potrebujete do určitej doby, je dobré uviesť aj dátum dokedy by ste ho potrebovali, aby sme Vám mohli objednávku vybaviť v čo najskoršom termíne. Po vybavení objednávky Vás informujeme, kedy bola objednávka zaslaná aj s podacím číslom pošty, alebo kuriérskej spoločnosti.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime Vám predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame Vaše odsúhlasenie. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky...).

Ak si objednáte tovar, ktorý dodavateľ - výrobca vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás o tom, okamžite po zistení tejto skutočnosti Vás budeme kontaktovať (e-mailom, prípadne telefonicky).
 

Spôsob dodania

objednaný tovar zasielame:

 1. poštou, pri platbe za pomoci elektronického bankovníctva
 2. poštou na dobierku
 3. kuriérskou spoločnosťou, pri platbe za pomoci elektronického bankovníctva 
 4. kuriérskou spoločnosťou na dobierku
 5. donáškovou službou - osobné doručenie
 6. osobné prevzatie v našom sklade firmy - uhradené pri objednávke, alebo v hotovosti oproti bločku z virtuálnej registračnej pokladnice

Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Pri objednávkach tovaru špeciálne podľa Vašich požiadaviek zo zahraničia si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

 

Poštovné

 1. DOBIERKA
  Poštovné pre každú vybavenú objednávku zaslanú Slovenskou poštou na dobierkou je 3,49 € pri objednávke do 55 €. Pri objednávkach nad 55 € poštovné neúčtujeme. Poštovné za služby Kuriérskej spoločnosti sa riadi cenníkom.
 2. INTERNETBANKING
  Poštovné pre každú vybavenú objednávku zaplatenú pomocou internet bankingu a zaslanú Slovenskou poštou  je 3,- € pri objednávke do 55 €. Pri objednávkach nad 55 € poštovné neúčtujeme. Poštovné za služby Kuriérskej spoločnosti sa riadi cenníkom.
 3. POŠTOVNÉ DO ZAHRANIČIA
  Pri objednávke zo zahraničia poštovné vypočítavame individuálne podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posielame a podľa aktuálnych cenníkov kuriérskej spoločnosti. Tovar zasielame len do krajín Európskej únie. Do Čiech a do ostatných krajín EÚ tovar zasielame po úhrade vopred.
 4. DORUČENIE KÚRIÉROM
Hmotnosť zásielky Cena za doručenie
1 - 5 kg 4,9 €
6 - 10 kg 5,6 €
10 - 15 kg 6,3 €
 1.  DORUČENIE KÚRIÉROM -  DOBIERKA
Dobierková suma Príplatok
do 400 € 1,5 €
nad 400 € 1 % z dobierkovej sumy

 

 

Zrušenie objednávky - Odstúpenie od zmluvy

Podmienky zrušenia objednávky

Každý zákazník má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu do 14 dni od jeho prevzatia a to za predpokladu, že je vrátený späť nepoužitý, kompletný a zabalený v povodnom balení. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Zrušenie objednávky nám zašlite na objednavky@awad.sk. Obratom Vám zašleme potvrdenie o jej zrušení.

 

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • tovar je mechanicky poškodený
 • má známky používania (čítania, kopírovania)
 • tovar textilného charakteru (papuče, vankúše, utierky, termofory, plyšové hračky...) a potravinového charakteru (káva, čaj...) je mechanicky poškodený
 • tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu ak bol k nemu dodaný)
 • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku
 • keď to povaha výrobku neumožňuje (download)

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Vrátené zásielky

Pokiaľ si zákazník nestihol, alebo nemohol zásielku prebrať v stanovenom termíne a informuje nás o tomto vopred, alebo obratom po zaslaní našej výzvy, zásielku mu na jeho požiadanie pošleme opakovane až po zaplatení vystavenej faktúry na náš účet, avšak náklady s tým spojené mu budú pripočítané.

 

Reklamácie

Reklamácie sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Zahájenie reklamačného procesu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho riadne uhradiť faktúry. Taktiež nezodpovedáme za škody spôsobene dopravou tovaru. V takom prípade ihneď kontaktujte prepravcu. K reklamácii je nevyhnutné priložiť reklamačný lístok s uvedením popisom vady. Oprávnená reklamácia bude vybavená buď opravou, alebo výmenou tovaru. V prípade, že Vám prišla zásielka poškodená, informujte nás o tom e-mailom, alebo telefonicky. Vzniknutú situáciu riešime potom individuálne.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov, 12 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu pošte, alebo kuriérskej spoločnosti.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru napríklad bežným opotrebovaním, nosením, ošúchaním, nesprávnym použitím, nedbalosťou, nehodou (roztrhnutie, zlomenie, poškriabanie) alebo pokusom o opravu.

Niektoré naše výrobky sú módne doplnky a sú určené na príležitostné nosenie. Nemajú rovnaké vlastnosti ako šperky zo zlata a iných drahých kovov. Ich výhodou je však nižšia cena. Majú však kratšiu životnosť. Našu bižutériu treba vždy odložiť keď prichádzajú do kontaktu s vodou (aj pri umývaní rúk). Keďže ide o módný doplnok, nie sú určené na nepretržité nosenie. Parfumy, laky na vlasy a mydlá, to všetko sú chemikálie ktoré bižutériu znehodnocujú.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru.
 2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo v cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, ihneď nás prosím informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby, kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. My vám zašleme Reklamačný protokol a tento spolu s chybným tovarom nám zašlete na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom  a kópiu ústrižku od doručovateľa. Oprávnená reklamácia bude vybavená buď opravou alebo výmenou tovaru.  Poštovné a iné poplatky hradíme iba pri oprávnenej reklamácii. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

O oprávnenosti reklamácie rozhodneme čo najskôr, maximálne však do 30 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. Informovať Vás budeme prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak.

Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom na jeho náklady, ak sa nedohodneme inak.

 

Ochrana osobných údajov

Internetový obchod www.awad.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o Vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní Vašich údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie o Vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
 • Vaša e-mailová adresa (slúži na Vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s Vami)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s Vami)
 • ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie).

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Vaše údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia vašej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do sekcie Moje konto. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude zneaktívnené.

V našom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na Vašich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a číslo objednávky. V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako Vaše prihlasovacie údaje alebo zostatok na Vašom účte.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie). Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Registráciou nám udeľujete súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s § 28 zákona máte právo požadovať informáciu o spracovaní Vašich osobných údajov, a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

 

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na reklamacie@awad.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku spoločnosti Youstice.